Autorské právo a průmyslová práva, IT

Tvorba smluvních dokumentů, poradenství, odborné posudky v oblasti autorského práva, IT a průmyslových práv. Licenční smlouvy k užití autorských děl (včetně uměleckých smluv s autory a výkonnými umělci, nakladatelských smluv, architektonických soutěží). Internet, webové aplikace, odpovědnost providerů za porušení práv. Tvorba a licencování softwarových aplikací v podnikatelské sféře, ochrana know-how, transfery technologií. Správa známkoprávních portfolií. Rešerše v databázích průmyslových práv. Řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví a zahraničními a evropskými známkovými úřady, včetně mezinárodních zápisů (OHIM, WIPO). Uplatnění nároků z porušení autorského práva a průmyslových práv včetně soudníchsporů, spolupráce s celními úřady a ČOI. Jednání s kolektivními správci a zástupci uživatelů a nositelů práv (OSA, DILIA, Intergram, IFPI). Spory o doménová jména (Rozhodčí soud při hospodářské komoře a Agrární komoře ČR) a soudní spory.

Zpět na přehled služeb >