Mediální právo, ochrana osobnosti, ochrana osobních údajů

Postavení vydavatelů periodického tisku a dalších hromadných sdělovacích prostředků. Odpovědnost na Internetu, vymezení a prevence rizik. Novodobé problémy (diskusní fóra, blogy, PR), odpovědnost providerů. Zastoupení ve sporech o zásah do práva na ochranu osobnosti. Tisková odpověď. Řešení konfliktů práva na svobodu projevu a práva na ochranu soukromí. Definiční vymezení pojmu osoba veřejného zájmu a jeho uplatnění ve sporech na ochranu osobnosti. Odpovědnost médií za obsah reklamy a inzerce. Zásahy do dobré pověsti právnických osob v hospodářském styku a uplatnění nároků na ochranu. Řízení před Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Zpět na přehled služeb >