Spory mezi advokátem a spotřebitelem týkající se poskytnutí právní služby lze řešit mimosoudně. V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, orgánem pověřeným Ministerstvem průmyslu a obchodu řešením těchto sporů je Česká advokátní komora; další informace lze nalézt na internetových stránkách České advokátní komory www.cak.cz.

Zpět