Občanskoprávní závazky, vlastnické vztahy, nemovitosti

Tvorba smluvních dokumentů z oblasti občanskoprávních vztahů, spoluvlastnické vztahy, spotřebitelské smlouvy, náhrada škody a odpovědnost občanů, právní vztahy k nemovitostem (prodeje, směny, vklady a pronájem nemovitostí, geometrické rozdělení pozemků a nemovitostí, věcná břemena a zástavní práva). Dědické řízení. Zastoupení v soudních řízeních.

Zpět na přehled služeb >