v

Soutěžní právo a reklama

Nekalá soutěž, včetně souběhu s autorskými a průmyslovými právy a ochranou hospodářské soutěže (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže). Smluvní zajištění ochrany proti nekalým soutěžním praktikám, využití spolupráce se správními orgány (Česká obchodní inspekce, celní orgány). Konkurenční doložky, výhrada práv. V oblasti reklamy vedle nekalé soutěže zákonná regulace reklamy a etické kodexy. Komunikace s Radou pro reklamu, Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, AIFP. Zastoupení v soudních sporech z nekalé soutěže.

Zpět na přehled služeb >