Vymáhání pohledávek, insolvenční řízení

Uspokojení pohledávek mimosoudní cestou. Soudní řešení pohledávek a exekuce ve spolupráci se soukromými exekutory. Zajišťovací instituty (zástavní právo, zajišťovací směnky, ručení, přistoupení k závazku) a uplatnění nároků z nich vyplývajících. Uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení, kontrola průběhu insolvenčního řízení. Optimalizace podnikových procesů a prevence k omezení vzniku pohledávek po splatnosti a nedobytných pohledávek.

Zpět na přehled služeb >