Úvod

Advokát JUDr. Zuzana Císařová se sídlem v Praze 1 poskytuje služby tuzemské i zahraniční soukromé a korporátní klientele již od roku 1998. Během své praxe působila na seniorních pozicích v předních českých advokátních kancelářích (naposledy Kocián, Šolc, Balaštík, advokátní kancelář, s. r. o.). V současnosti vykonává advokacii ve vlastní kanceláři ve spolupráci s dalšími advokáty.

Aktivně spolupracuje s akademickými a vědeckými institucemi v České republice a zahraničí, sama působí jako pedagog na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Poskytované právní služby zahrnují poradenskou a konzultační činnost, odborné posudky, zastřešení ekonomických projektů, právní optimalizaci a audity, správu a řízení vnitropodnikových právních záležitostí, smluvní agendu včetně zastoupení klientů v rámci negociace, jednání se státními institucemi a správními orgány, vymáhání pohledávek včetně insolvenčních řízení, zastoupení v soudních sporech a rozhodčích řízeních. Právní podpora fyzických osob v občanskoprávních a zaměstnaneckých věcech. Právní poradenství zaměstnavatelům. Sepis listin, ověřování podpisů, zajištění advokátní úschovy.

Vedle obchodněprávní a občanskoprávní agendy specializace na práva duševního vlastnictví a ochranu osobnosti.

Právní služby jsou poskytovány v jazyce českém, německém, anglickém.